Opublikowano

Dzień przedsiębiorczości 2015

 

…to już kolejny rok, w którym uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w Dniu Przedsiębiorczości. Projekt jest organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dzień Przedsiębiorczości w formie jednodniowych praktyk odbywanych w dowolnych firmach sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

 

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,

zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 

Szkolny koordynator: mgr Agnieszka Soduła

 

 

Opublikowano

Społeczne inicjatywy proobronne

 

 

Pan Tomasz Dobosz Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego uczestniczył w dniu 20 marca 2015 r. w Kongresie Klas Mundurowych na zaproszenie pełnomocnika Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych.

 

 

 

Opublikowano

Prezentacja szkoły i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2015/2016

 

Znakomite wyniki egzaminu zawodowego – zdawalność 100%.

 

W tym roku szkolnym nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikację E7 w zawodzie technik elektryk. Gratulujemy uzyskania wspaniałych wyników. W części pisemnej zdawalność wynosiła 92%, a średni wynik wszystkich zdających 77%. Imponujący wynik uzyskali uczniowie w części praktycznej, gdzie zdawalność wynosiła 100%, a wynik średni aż 98%.

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych egzaminach!

 

 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych otworzył swoje drzwi dla gimnazjalistów –

Telewizja ORION.

 

 

 

Kliknij na obrazek

 

 

 

Dlaczego MY?

 

 

Technik Urządzeń Dźwigowych – promocja kierunku

Opublikowano

Targowa na Salonach!

 

Nie, nie na Salonach ale na Salonie – nie mogło nas tam przecież zabraknąć!

W dniach 16 – 20 marca nasza szkoła uczestniczyła w VIII już edycji Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej. Na naszym stoisku można było obejrzeć symulator windy (wypożyczony przez partnera szkoły firmę Rem – Lift) oraz specjalistyczny sprzęt elektryczny, wygrać nagrody i słodkie upominki w konkursie Koło Fortuny, ale przede wszystkim uzyskać fachowe i rzeczowe informacje na temat kierunków kształcenia i zawodów z oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

 

Gimnazjaliści interesowali się głównie kierunkiem Technik mechanik i Technik elektryk, my zaś próbowaliśmy ich również zachęcać do wybrania nowego kierunku – Technik urządzeń dźwigowych – wskazując na jego przyszłościowy charakter i gwarancję znalezienia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

 

Mamy nadzieję, że nasza pomoc i porady pomogą gimnazjalistom jak najlepiej pokierować dalszą edukacją.

Życzymy trafnych wyborów i do zobaczenia w murach naszej szkoły!