Opublikowano

Dzień Otwarty w ZSME

Podczas Dnia Otwartego ZSME w marcu 2022roku nie mogło zabraknąć miejsca przeznaczonego na projekty. W sali komputerowej odbyły się prezentacje o projektach:

– PO WER, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego nauczyciele brali udział w kursie języka angielskiego w Portugalii – projekt pt.

  „Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania”

–  Erasmus+ – praktyki zawodowe w Hiszpanii dla uczniów kierunku Technik elektryk i elektryk

– „Zawodowa współpraca 2” – w ramach którego uczniowie i nauczyciele mogli korzystać z różnych form kształcenia w celu podwyższenia kwalifikacji.

Uczniowie szkół podstawowych odwiedzających naszą szkołę mogli bezpośrednio porozmawiać z uczestnikami projektów.