Opublikowano

Historia szkoły

1926 – otwarcie Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego przy ul. Kościuszki 21 (obecnie al. Wolności 17).

1938/1939 – powstanie Prywatnego Męskiego Gimnazjum Mechanicznego.

1940 – przekształcenie Gimnazjum Mechanicznego w Państwową Szkołę Przemysłową.

1941 – uruchomienie Zakładów Przeszkoleniowych Ministerstwa Lotnictwa.

1945 – wznowienie działalności Prywatnego Męskiego Gimnazjum Mechanicznego.

1946 – utworzenie Liceum Mechanicznego.

1951/1952 – powstanie Zasadniczej Szkoły Metalowej z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11/13 w wyniku połączenia warsztatów szkolnych z al. Wolności 17 (po zlikwidowanym Gimnazjum i Liceum Mechanicznym) i Średniej Szkoły Dokształcającej z ul. Garncarskiej 6/8 (przeniesionej w 1946 roku do budynku przy ul. Sobieskiego 11/13 i której nazwę w roku szkolnym 1946/1947 zmieniono na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową).

1954 – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Targowej 29.

1958 – ponowna zmiana lokalu – przejecie budynku przy ul. Garncarskiej 6/8.

1971/1972 – utworzenie Liceum Zawodowego.

1977/1978 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Metalowa i Liceum Zawodowe.

1979 – połączenie Zespołu Szkół Mechanicznych z Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych z ul. Jasnogórskiej 17 i przyjęcie nazwy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

1983/1984 – przeniesienie siedziby szkoły z ul. Garncarskiej do lokalu przy ul. Targowej 29; włączenie do niej Technikum Zawodowego o specjalności metrologia warsztatowa.