Opublikowano

Wyniki konkursu multimedialnego z j. niemieckiego Dach – Länder

Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego

W miesiącu lutym został przeprowadzony konkurs multimedialny z j. niemieckiego Dach – Länder. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie zarówno klasy branżowej jak i technikum uczący się języka niemieckiego. Do konkursu przystąpili uczniowie klasy 3 En,  4 En oraz 1Te.

W ocenie prac Jury kierowało się następującymi kryteriami:

-wartość merytoryczna pracy konkursowej,

-wartość artystyczna pracy konkursowej,

-oryginalność podejścia do tematu,

-wartość techniczna pracy konkursowej.

Komisja konkursowa w składzie: p. Alicja Szczepanek,  p. Małgorzata Kawa  i p. Maryla Gaik wytypowała zwycięzców:

I miejsce  – Jakub Eliasz kl. 4 En

II miejsce – ex aequo  Jakub Pala, Jonasz Pacud  kl. 3En oraz Mateusz Drab, Bartosz Wolański kl. 1 Te,

III miejsce – Dawid Karbowski i Maksymilian Czyż kl. 3 En

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi  podczas uroczystości szkolnej z okazji Dnia Elektryka.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.