Opublikowano

#PO WER # Dublin #To jest to!

W dniach 23.05 – 03.06.2022r. kolejna grupa nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, uczestniczyła w kursie języka angielskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Kurs odbył się w Dublinie, w Irlandii, w szkole językowej: Apollo English Language Centre, a udział w nim wziął Dyrektor Szkoły, mgr inż. Tomasz Dobosz, nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr Ilona Cieślińska – Gąsior i doradca zawodowy z naszej szkoły – mgr Agnieszka Soduła. Dzięki wyjazdowi przedstawiciele Rady Pedagogicznej ZSME mogli kształcić umiejętności językowe za granicą, w grupie osób różnych narodowości. Podczas warsztatów, rozmów i szkolenia zaznajomili się z kulturą nie tylko Irlandii, ale również krajów Unii Europejskiej. Uświadomili sobie, że niezależnie od wieku, poglądów i wyznań każdy człowiek ma potrzebę ciągłego uczenia się i poznawania świata. Dlatego też korzystając z wolnego czasu po zajęciach, nasi nauczyciele, zwiedzili najpiękniejsze miejsca okolic Dublina, mogąc zachwycać się specyficznym krajobrazem Irlandii.

Opublikowano

Wyniki konkursu „Na kartach historii nauki zapisani. Znane postaci związane z Częstochową”.

W dniu 10 czerwca 2022 roku podczas obchodów zorganizowanego przez naszą szkołę Dnia Elektryka został rozstrzygnięty konkurs „Na kartach historii nauki zapisani. Znane postaci związane z Częstochową”. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Częstochowy – Pan Krzysztof Matyjaszczyk, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie. Czytaj dalej Wyniki konkursu „Na kartach historii nauki zapisani. Znane postaci związane z Częstochową”.

Opublikowano

Cóż to był za dzień!

Film z Dnia Elektryka

Kolorowo, barwnie i przede wszystkim w doborowym towarzystwie 10 czerwca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Elektryka – święto ustanowione w 1986 roku na pamiątkę 150 rocznicy śmierci Andre Marie Ampere’a. I choć mistrzem suspensu była w tym dniu aura, nie brakowało emocji, napięcia i atrakcji. I trudno się dziwić, gospodarzem był przecież Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych! Czytaj dalej Cóż to był za dzień!