Elektryk

Czym zajmuje się elektryk?

Elektryk to zawód wykorzystujący nowe technologie w dziedzinie elektroenergetyki. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez tego specjalistę zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk znalazł się w wykazie zawodów o dużym zapotrzebowaniu na krajowym oraz wojewódzkim rynku pracy.

Dlaczego nasza szkoła?

 • Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.

 • Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.

 • Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych.

 • W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:
  – ERASMUS +
  – POWER
  – ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2
  – LEKCJA: ENTER
  – CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • Ikoned Sp. z o.o. Instalacje elektryczne, Myszków
 • ELEKON Marek Pacud, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Copper”, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ELEKTRON”, Częstochowa
 • Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp. J., Częstochowa
 • FORTUM Częstochowa S.A.

Czego będziesz się uczył?

Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Będziesz przygotowany do:
• montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
• wykonywania instalacji elektrycznych,
• lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
• montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń,
• oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Okres nauki: 3 lata

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Elektryk

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).

Możesz prowadzić własną firmę.

Poniżej film prezentujący zawód elektryk: