Mechanik pojazdów samochodowych

Czym zajmuje się mechanik pojazdów samochodowych?

Mechanik pojazdów samochodowych naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do jego obowiązków należy m.in. wykonywanie prac regulacyjnych i napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów. Zawód ten umożliwia pracę w różnych dziedzinach motoryzacyjnego świata.

Dlaczego nasza szkoła?

Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.

 • Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.
 • Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych.
 • W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:
  – ERASMUS +
  – POWER
  – ZAWODOWA WSPÓŁPRACA2
  – LEKCJA: ENTER
  – CENTRUM MISTRZOSTWA  INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:

 • Brembo Poland Sp. z o.o., Częstochowa
 • BilfingerIndustrial Services Polska Sp. z o.o., Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GÓRA” Spółka Jawna
 • FRANK-CARS Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BOSEL
 • Mechanika Pojazdowa-Elektromechanika
 • H.U. „MODUŁ”s.c. Elektromechanika-Serwis-Części
 • Mechanika Pojazdowa Zatoń Łukasz

Czego będziesz się uczył?

Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie kwalifikacji:
MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Będziesz przygotowany do:
• użytkowania pojazdów samochodowych,
• diagnozowania pojazdów samochodowych,
• naprawiania pojazdów samochodowych.

Okres nauki: 3 lata

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Mechanik pojazdów samochodowych

 

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych.
Możesz prowadzić własny warsztat.
Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

Poniżej filmy prezentujące zawód mechanik pojazdów samochodowych: