Egzamin maturalny

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały materiały dotyczące egzaminu maturalnego w maju 2022 roku.

• Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
• Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
• Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
• Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.
• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egz. maturalnego w 2023 r.
• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI
• Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 ZAŁĄCZNIK 1a

Wszelkie informacje można uzyskać pod linkiem:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/