Technik elektryk

 

Czym zajmuje się technik elektryk?

Technik elektryk wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz linii napowietrznych i kablowych. Przeprowadza pomiary, sporządza protokoły i prowadzi dokumentację eksploatacyjną. Technik elektryk znalazł się na liście zawodów o dużym zapotrzebowaniu na krajowym oraz wojewódzkim rynku pracy.

Dlaczego nasza szkoła?

 • Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.
 • Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.
 • Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych.
 • W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:
  – ERASMUS +
  – POWER
  – ZAWODOWA WSPÓŁPRACA2
  – LEKCJA: ENTER
  – CENTRUM MISTRZOSTWA  INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • Ikoned Sp. z o.o. Instalacje elektryczne, Myszków
 • ELEKON Marek Pacud, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Copper”, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ELEKTRON”, Częstochowa
 • Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp. J., Częstochowa
 • FORTUM Częstochowa S.A.

Czego będziesz się uczył?

Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie dwóch kwalifikacji:
• ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
• ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Będziesz przygotowany do:
• montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
• wykonywania instalacji elektrycznych,
• lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
• montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń,
• oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Okres nauki: 5 lat

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Technik elektryk – 311303

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

Pracę znajdziesz w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Możesz prowadzić własną firmę usługową.

 

Poniżej film prezentujący zawód technik elektryk: