Opublikowano

Technik Urządzeń Dźwigowych – promocja nowego kierunku kształcenia

 

12 marca odbyło się w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przy ul. Targowej 29 w Częstochowie spotkanie poświęcone promocji nowego kierunku kształcenia – technik urządzeń dźwigowych, który będzie realizowany w tej szkole od nowego roku szkolnego. Na spotkanie przybyli uczniowie klas trzecich częstochowskich gimnazjów, którzy deklarowali dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach technicznych.

Sylwetkę zawodową technika urządzeń dźwigowych przedstawił przyszłym adeptom tego zawodu Pan Wojciech Migalski, właściciel firmy REM -LIFT, zajmującej się montażem, konserwacją, modernizacją i serwisem wind na terenie Częstochowy i okolic. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w tym zawodzie to połączenie branży elektrycznej, mechanicznej oraz automatyki i informatyki.

 

 

W trakcie spotkania szkoła zawarła porozumienia o współpracy z Częstochowskimi Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Nadrzędnym celem tych porozumień jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków kształcenia poprzez realizację wybranych zajęć, praktyk zawodowych i wycieczek dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów tych spółdzielni.

Umowę podpisali: ze strony ZSME Dyrektor Tomasz Dobosz oraz kolejno: Pan Jan Lemański, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”; Pan Ryszard Szczuka, Prezes Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”; Pan Bogusław Puch, Prezes Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

W imieniu przedstawicieli spółdzielni głos zabrał Prezes Jan Lemański, który podziękował obecnej na spotkaniu Pani Magdalenie Dębskiej, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Częstochowie za umożliwienie wprowadzenia do oferty szkoły tak atrakcyjnego i potrzebnego kierunku kształcenia. Służby konserwatorskie spółdzielni mieszkaniowych w niedługim czasie będą potrzebowały wykwalifikowanych pracowników tak więc praca dla przyszłych absolwentów tego kierunku jest zapewniona. tym bardziej, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dyrektywami unijnymi jeszcze wiele wind w budynkach mieszkalnych musi być zmodernizowanych.

Następnie głos zabrał Pan Marek Krygier, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Częstochowie. W swojej wypowiedzi zawarł aspekty formalno – prawne dotyczące urządzeń dźwigowych oraz wyraził zadowolenie, że szkoła wprowadza ten oczekiwany w środowisku dozorowym zawód.

 

 

Z kolei Pan Norbert Sczygiol, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przedstawił możliwości kontynuacji edukacji na uczelni wyższej.

 

      

Dyrektor ZSME Tomasz Dobosz poinformował, że w każdej klasie utworzonej w nowym roku szkolnym będzie losowana wśród uczniów nagroda w postaci tabletu. Na zakończenie podziękował gimnazjalistom za udział w spotkaniu i zaprosił ich do zapoznania się z pokazem działania panelu sterowania windy przygotowanego przez firmę REM-LIFT.

Tomasz Dobosz

 

 

Opublikowano

Historia szkoły

1926 – otwarcie Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego przy ul. Kościuszki 21 (obecnie al. Wolności 17).

1938/1939 – powstanie Prywatnego Męskiego Gimnazjum Mechanicznego.

1940 – przekształcenie Gimnazjum Mechanicznego w Państwową Szkołę Przemysłową.

1941 – uruchomienie Zakładów Przeszkoleniowych Ministerstwa Lotnictwa.

1945 – wznowienie działalności Prywatnego Męskiego Gimnazjum Mechanicznego.

1946 – utworzenie Liceum Mechanicznego.

1951/1952 – powstanie Zasadniczej Szkoły Metalowej z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11/13 w wyniku połączenia warsztatów szkolnych z al. Wolności 17 (po zlikwidowanym Gimnazjum i Liceum Mechanicznym) i Średniej Szkoły Dokształcającej z ul. Garncarskiej 6/8 (przeniesionej w 1946 roku do budynku przy ul. Sobieskiego 11/13 i której nazwę w roku szkolnym 1946/1947 zmieniono na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową).

1954 – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Targowej 29.

1958 – ponowna zmiana lokalu – przejecie budynku przy ul. Garncarskiej 6/8.

1971/1972 – utworzenie Liceum Zawodowego.

1977/1978 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Metalowa i Liceum Zawodowe.

1979 – połączenie Zespołu Szkół Mechanicznych z Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych z ul. Jasnogórskiej 17 i przyjęcie nazwy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

1983/1984 – przeniesienie siedziby szkoły z ul. Garncarskiej do lokalu przy ul. Targowej 29; włączenie do niej Technikum Zawodowego o specjalności metrologia warsztatowa.

Opublikowano

Targi Edukacyjne

W dniu 27 lutego 2015 roku Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego uczestniczył w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez „Życie Częstochowy i Powiatu” w Galerii Jurajskiej. Na targach zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną szkoły wyższe i policealne z miasta, regionu i innych województw. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji, między innymi pokazy taneczne, sportowe, pokaz mody, a także kiermasz książki używanej. Gośćmi targów byli pisarze: Barbara Rosiek – autorka „Pamiętnika narkomanki” i Adam Sowa – autor „Ćpuna w kościele”.

 

 
Opublikowano

Turnieje szachowe.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego już po raz kolejny gościł w swoich murach szachistów. To właśnie tutaj odbyła się w dniach 27 – 28 lutego 2015 roku XXIII edycja Turniejów Szachowych „Grand Prix” o Indywidualne Mistrzostwo Częstochowy w Szachach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Indywidualne Akademickie Mistrzostwo Częstochowy w Szachach oraz o Indywidualne Otwarte Mistrzostwo Częstochowy w Szachach. Wzięło w nich udział około 240 osób. Organizatorem turniejów był Związek Sportowy w Częstochowie.

 

 

Opublikowano

Prelekcja funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei.

W dniu 27 lutego 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego uczestniczyli w spotkaniu z Komendantem zmiany SOK Robertem Kopcińskim, który zapoznał młodzież z bezpiecznymi zachowaniami na kolei oraz zagrożeniami występującymi na obszarach kolejowych.

 

Opublikowano

Inni pracownicy

 

 

Administracja

 

1.

Janiszewska Jolanta

księgowość

2.

Jończyk – Kubuśka Aneta

sekretariat

3.

Mańkiewicz Bożenna

księgowość

4.

Organa Katarzyna

sekretariat uczniowski

 

 

 

 

Obsługa

 

1.

Dylewski Wojciech

 

2.

Kamińska Ilona

 

3.

Pośpiech Joanna

 

4.

Przepióra Teresa

 

5.

Ślęzak Maria

 

6.

Dybińska Izabela

 

7.

Jasik Halina

 

8.

Janiszewski Marek

 

9.

Kowalczyk Krzysztof