Opublikowano

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 16 listopada 2021r.

W dniu dzisiejszym w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Ten dzień jest świętem szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Społeczność szkoły mocno zaangażowała się w obchody, ubierając kolorowe stroje , oraz wyrażając swoje zdanie na temat tolerancji na przygotowanej tablicy . W obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji pomagali uczniowie, którzy wyjechali na staże zawodowe do Hiszpanii, podzielili się oni wrażeniami jakie zrobiło na nich bogactwo kulturowe  tego kraju. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez uczniów opiniami możemy śmiało powiedzieć: JESTEŚMY TOLERANCYJNI!!!
Opiekunowie:
Dorota Grzywna
Agnieszka Soduła