Opublikowano

Jedziemy do Hiszpanii!!! Projekt Erasmus+ w NASZEJ SZKOLE!!!

Projekt ZSME pt. „Zdobywamy doświadczenie- europejskie praktyki ZSME”, którego celem jest przede wszystkim kształtowanie kompetencji zawodowych i językowych, ale również kompetencji kulturowych i społecznych uczniów „Pułaskiego”, został wysoko oceniony przez zespół Agencji Narodowej, co skutkowało przyznaniem dofinansowania naszego projektu. Wszystkie działania projektowe służą realizacji najważniejszego celu, a mianowicie odbycie trzytygodniowego stażu zawodowego przez uczniów technikum i branżowej szkoły zawodowej I stopnia w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Cieszy nas to tym bardziej, że w tym roku rekordowa ilość szkół wnioskowała o dofinansowanie swoich planów dotyczących szkolenia zawodowego. O takie środki finansowe wnioskowało bowiem aż 1035 szkół i instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym z całej Polski a bezpośrednie dofinansowanie z programu Erasmus+ dostało tylko 287 szkół.
Udział uczniów w projekcie jest oczywiście całkowicie bezpłatny. Przed stażem uczestnicy mają zaplanowany intensywny kurs języka angielskiego zawodowego i języka kraju docelowego, zajęcia kulturowe i pedagogiczne, które częściowo zrealizowane będą również zagranicą m.in. poprzez weekendowe wycieczki do najciekawszych i najważniejszych zakątków kraju partnera. Planowane staże zawodowe w ramach tego działania odbędą się w hiszpańskich przedsiębiorstwach.
– Każdy uczestnik takiego projektu będzie miał okazję zapoznania się z pracą i z podejściem do obowiązków służbowych i finansowych. Uczestnicy stażu będą mogli włączyć się bezpośrednio w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo zwiększą swoje kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne– napisano w założeniach projektu.
Celem projektu jest również:
• zdobycie certyfikatu z zakładu pracy, w którym uczestnik odbywa staż;
• zdobycie dokumentu potwierdzającego zagraniczne kwalifikacje z zastosowaniem elementów systemu ECVET;
• zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, określonej w podstawie programowej;
• doskonalenie umiejętności językowych uczestnika.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.