Opublikowano

Włochy – Soverato

W maju 2023r. w ramach projektu realizowanego ze środków programu Erasmus+ miał miejsce wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego do miejscowości Soverato we Włoszech. Na dwutygodniowe szkolenie wyjechały: mgr inż. Anna Andrzejewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr. Maryla Gaik – nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych, mgr. Ewa Teperska – nauczyciel j. niemieckiego oraz mgr. Katarzyna Szyller – nauczyciel j. angielskiego.

Wyjazd ten dał nauczycielom możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, poznania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych form pracy, co zaowocowało podniesieniem poziomu kształcenia w szkole. Była to również okazja do poszerzenia swoich horyzontów, poznania przepięknego Soverato i południowej części Włoch, oraz nawiązania współpracy międzynarodowej w ramach przyszłych projektów.

Zajęcia w szkole Associazione JUMP – Gioventu in riSalto  prowadzone były w profesjonalny sposób, a dobór zagadnień i interesująca forma szkolenia pozwoliły na doskonałą ocenę kursu. Nauczycielka języka angielskiego uczestniczyła w szkoleniu metodyczno – językowym, które miało na celu  wzbogacenie warsztatu metodycznego. Podczas szkolenia miała okazję poznać innowacyjne, interaktywne metody i ćwiczenia, które sprawiają, iż każda lekcja języka staje się dla ucznia niezwykłą przygodą oraz dobrą zabawą. Została zapoznana z nauczaniem dwujęzycznym metodą CLIL, oraz mentoringiem. Pozostali nauczyciele uczestniczyli w kursie , który miał na celu doskonalenie umiejętności językowych. Zajęcia odbywały się w międzynarodowej grupie, w której skład wchodzili  nauczyciele z Polski,  Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Finlandii i Bułgarii. Podczas zajęć nauczyciele mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi nauczania, a także porównać system edukacji swoich krajów. Dzięki temu nastąpiła wymiana najlepszych praktyk pedagogicznych, nawiązały się nowe kontakty zawodowe, wzrosły kompetencje społeczne i kulturowe.

Po zajęciach nauczyciele uczestniczyli w kilku wycieczkach fakultatywnych  w celu  zwiedzania niezwykle urokliwych, zabytkowych miejsc oraz zapoznania się z kulturą i tradycjami tego regionu Włoch. Wycieczki te umożliwiły również poznanie historii, zabytków i architektury tego pięknego państwa. Nauczyciele zwiedzili nadmorskie miasteczko – Soverato, urokliwe miasteczko położone w górach – Badolato. Największą atrakcją był wyjazd do Tropei, ktora jest jednym z najpiękniejszych miast Kalabrii i nazywana jest  perłą Costa degli Dei, Wybrzeża Bogów. Ponadto nauczyciele mieli okazję posmakować znakomitej włoskiej kuchni.

Kurs w Soverato był dla nauczycieli niezwykle cennym doświadczeniem, umożliwił rozwój  kompetencji językowych, przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie u uczestników, którzy zdecydowanie łatwiej mogli porozumiewać się z innymi w języku angielskim, dał szansę zdobycia ogromnej wiedzy językowej, metodycznej oraz wiedzy dotyczącej historii i kultury Włoch. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe znajomości, wymieniono się doświadczeniem zdobywanym przez lata w swojej pracy. Nowe umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.