Opublikowano

#PO WER # Dublin #To jest to!

W dniach 23.05 – 03.06.2022r. kolejna grupa nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, uczestniczyła w kursie języka angielskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Kurs odbył się w Dublinie, w Irlandii, w szkole językowej: Apollo English Language Centre, a udział w nim wziął Dyrektor Szkoły, mgr inż. Tomasz Dobosz, nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr Ilona Cieślińska – Gąsior i doradca zawodowy z naszej szkoły – mgr Agnieszka Soduła. Dzięki wyjazdowi przedstawiciele Rady Pedagogicznej ZSME mogli kształcić umiejętności językowe za granicą, w grupie osób różnych narodowości. Podczas warsztatów, rozmów i szkolenia zaznajomili się z kulturą nie tylko Irlandii, ale również krajów Unii Europejskiej. Uświadomili sobie, że niezależnie od wieku, poglądów i wyznań każdy człowiek ma potrzebę ciągłego uczenia się i poznawania świata. Dlatego też korzystając z wolnego czasu po zajęciach, nasi nauczyciele, zwiedzili najpiękniejsze miejsca okolic Dublina, mogąc zachwycać się specyficznym krajobrazem Irlandii.