Opublikowano

90-lecie ZSME

Z okazji zbliżających się obchodów 90-lecia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przygotowano walor filatelistyczny w postaci znaczka spersonalizowanego z logo szkoły.

Znaczek spersonalizowany jest usługą realizowaną przez Pocztę Polską, która polega na nadrukowaniu na przywieszce znaczka pocztowego projektu zaproponowanego przez klienta, może to być zdjęcie, rysunek, tekst bądź inne treści np. logotyp, znak towarowy.

Projekt naszego znaczka został wykonany przez uczniów i opiekunów Akademii Młodego Filatelisty działającej przy ZSME.

 

 

Opublikowano

Prezentacja szkoły i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2015/2016

 

Znakomite wyniki egzaminu zawodowego – zdawalność 100%.

 

W tym roku szkolnym nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikację E7 w zawodzie technik elektryk. Gratulujemy uzyskania wspaniałych wyników. W części pisemnej zdawalność wynosiła 92%, a średni wynik wszystkich zdających 77%. Imponujący wynik uzyskali uczniowie w części praktycznej, gdzie zdawalność wynosiła 100%, a wynik średni aż 98%.

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych egzaminach!

 

 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych otworzył swoje drzwi dla gimnazjalistów –

Telewizja ORION.

 

 

 

Kliknij na obrazek

 

 

 

Dlaczego MY?

 

 

Technik Urządzeń Dźwigowych – promocja kierunku

Opublikowano

Historia szkoły

1926 – otwarcie Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego przy ul. Kościuszki 21 (obecnie al. Wolności 17).

1938/1939 – powstanie Prywatnego Męskiego Gimnazjum Mechanicznego.

1940 – przekształcenie Gimnazjum Mechanicznego w Państwową Szkołę Przemysłową.

1941 – uruchomienie Zakładów Przeszkoleniowych Ministerstwa Lotnictwa.

1945 – wznowienie działalności Prywatnego Męskiego Gimnazjum Mechanicznego.

1946 – utworzenie Liceum Mechanicznego.

1951/1952 – powstanie Zasadniczej Szkoły Metalowej z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11/13 w wyniku połączenia warsztatów szkolnych z al. Wolności 17 (po zlikwidowanym Gimnazjum i Liceum Mechanicznym) i Średniej Szkoły Dokształcającej z ul. Garncarskiej 6/8 (przeniesionej w 1946 roku do budynku przy ul. Sobieskiego 11/13 i której nazwę w roku szkolnym 1946/1947 zmieniono na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową).

1954 – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Targowej 29.

1958 – ponowna zmiana lokalu – przejecie budynku przy ul. Garncarskiej 6/8.

1971/1972 – utworzenie Liceum Zawodowego.

1977/1978 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Metalowa i Liceum Zawodowe.

1979 – połączenie Zespołu Szkół Mechanicznych z Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych z ul. Jasnogórskiej 17 i przyjęcie nazwy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

1983/1984 – przeniesienie siedziby szkoły z ul. Garncarskiej do lokalu przy ul. Targowej 29; włączenie do niej Technikum Zawodowego o specjalności metrologia warsztatowa.