Opublikowano

Dzień Elektryka

Dnia 10 czerwca 2021 r. na placu szkolnym Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych odbyła się pierwsza edycja Dnia Elektryka. Jej hasłem przewodnim było „3E”, czyli Energia, Elektryczność i Ekologia.

W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczniów z 9 częstochowskich szkół podstawowych, dzieciaki z Miejskiego Przedszkola nr 17 oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, głównie z dzielnicy Stare Miasto. Czytaj dalej Dzień Elektryka

Opublikowano

Warsztaty dla młodzieży

Podczas Dnia Otwartego organizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego młodzież uczestnicząca w praktykach zagranicznych w ramach projektu „Zdobywamy doświadczenie- europejskie praktyki ZSME” w programie Erasmus+ podzieliła się swoją zdobytą wiedzą, spostrzeżeniami, wspomnieniami i zdobytymi doświadczeniami z przybyłymi. Tego dnia gościliśmy oprócz włodarzy, firm współpracujących ze szkołą i okolicznych mieszkańców, również uczniów szkół podstawowych Częstochowy i okolic. Właśnie dla nich zorganizowane zostały warsztaty pokazowe zawodu Technika elektryka i elektryka.

Uczestnicy projektu przedstawili na początku relację z wyjazdu do Hiszpanii, następnie opowiadali na czym polegała ich praca za granicą i czego nowego się nauczyli. Następnie pokazali na czym polega praca elektryka w Hiszpanii i w Polsce, przedstawili podobieństwa i różnice. Ostatnim etapem ich pracy były warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych.

W Sali pomiarów elektrycznych każdy uczestnik mógł dokonać pomiarów rezystancji omomierzem różnych kombinacji połączeń rezystorów, zapisać pomiary oraz analizować i wyciągnąć wnioski z tych pomiarów. Na innym stanowisku można było mierzyć prąd i napięcie odpowiednimi miernikami, a następnie sprawdzić prawdziwość podstawowego prawa w elektryce – prawa Ohma.

W sali montażu maszyn i urządzeń elektrycznych uczniowie szkół podstawowych dowiedzieli się do czego służy znajomość czytania schematów elektrycznych i jak czytając takie schematy, łączyć przewodami poszczególne elementy układu. Zostały pokazane dwa układy sterowania silnikami trójfazowymi, jeden do przełączania obrotów silnika w lewo i w prawo. Uczestnicy sami mogli załączać i wyłączać układ oraz obserwować kierunki obrotów. Drugi układ również był do sterowania obrotami silnika – z mniejszych na większe obroty po nastawionym czasie przełączenia tych obrotów. Uczestnicy również załączali, wyłączali układ, obserwowali obroty, ustawiali czas przełączenia obrotów.

W kolejnej sali – montażu instalacji elektrycznych przedstawiciele naszej szkoły, przebywający na praktykach w Hiszpanii pokazali jak można szybko i sprawnie wykonać układ oświetleniowy. Uczniowie klas podstawowych mogli połączyć przewody w skrzynce rozdzielczej do odpowiednich elementów zabezpieczeń. A następnie sprawdzili, że ich praca spowodowała zadziałanie układu, czyli włączanie i wyłączanie oświetlenia