Kierowca mechanik

Czym zajmuje się kierowca mechanik?

Kierowca mechanik przewozi osoby i rzeczy, utrzymuje środek transportu w dobrym stanie technicznym oraz naprawia go w razie awarii.Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszegorozwoju,kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, a także międzynarodowe środowisko pracy.

 

Dlaczego nasza szkoła?

Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.

 • Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.
 • Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych.
 • W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:
  – ERASMUS + 
  – POWER
  – ZAWODOWA WSPÓŁPRACA2
  – LEKCJA: ENTER
  – CENTRUM MISTRZOSTWA  INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:

• STANDO GROUP, Częstochowa
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.

 

Czego będziesz się uczył?

Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie kwalifikacji:
TDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego

Będziesz przygotowany do:
• prowadzenia pojazdów samochodowych,
• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
• oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Okres nauki: 3 lata

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Kierowca mechanik

 

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

Ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych, a więc po ukończeniu szkoły będziesz miał wiele ciekawych możliwości zatrudnienia:
• w firmach transportowych polskich i zagranicznych, związanych z przewozem osób i towarów,
• w warsztatach samochodowych, stacjach obsługi i innych miejscach związanych z motory-zacją
Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Poniżej filmy prezentujące zawód kierowca mechanik: