Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

DZIEŃ KULTURY W ZSME

DZIEŃ KULTURY W ZSME

Pod hasłem „Cywilizacja to władza nad światem, a kultura miłość do niego” 22 lutego 2018 roku odbył się w naszej szkole Dzień Kultury. Celem uroczystości było pokazanie uczniom, że człowiek, mimo iż wyrasta ze świata natury, nieustannie go przekracza, podejmując – jako jedyne stworzenie – działania nazywane kulturą, a kształtowanie świata kultury i uczestnictwo w nim to niesamowita przygoda. Czytaj więcej O tej wersjiDZIEŃ KULTURY W ZSME