Opublikowano

ZAJĘCIA W FIRMIE TAURON

Uczniowie przed budynkiem zapinają szelki
Uczniowie przed budynkiem zapinają szelki

Dnia 26 lutego 2020r., w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przy ul. Mirowskiej, odbyło się spotkanie rozpoczynające kolejny cykl zajęć praktycznych. Jest to wspólne przedsięwzięcie naszej szkoły i firmy TAURON, w którym biorą udział uczniowie klasy drugiej, w zawodzie technik elektryk.

W części oficjalnej dyrektor szkoły, Pan Tomasz Dobosz, przedstawił ogólny zarys tego projektu edukacyjnego, jego cele i oczekiwane efekty. Następnie Pani Agnieszka Hyla Kaźmierczak – przedstawicielka firmy TAURON, zaprezentowała uczniom Grupę TAURON, która jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej w Polsce. Omówiła jej strukturę oraz bardzo szerokie spektrum działań. Zaprezentowała również możliwości, jakie firma stwarza uczniom, zainteresowanym podjęciem pracy w branży energetycznej.

Po części oficjalnej odbyło się obowiązkowe szkolenie bhp i zapoznanie z pracownią, w której będą realizowane zajęcia. Pracownicy firmy przygotowali także pokaz pojazdów pogotowia energetycznego i ich wyposażenia, służącego do zapewnienia elektromonterom bezpieczeństwa podczas wykonywania napraw w czasie awarii. Bardzo interesująca była również prezentacja pracy zwyżki, a zwłaszcza precyzja operatora, który sterował ustawieniem kosza na ustalonej wysokości. W tym czasie nauczyciele przedmiotów zawodowych, p. Jan Kopiec i p. Kamil Rajca uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami firmy, którzy będą prowadzili wybrane zajęcia w rzeczywistych warunkach pracy.

Nauka w takiej formie, prowadzona przez osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, gwarantuje uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania w przyszłości wybranego zawodu technika elektryka.