Opublikowano

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy.

Wnioski o stypendium oraz wszystkie informacje udzielane są w sekretariacie dyrektora szkoły (I piętro, pokój B-08).

Ostateczny termin składania wniosków – 15.09.2023r. do godz. 11.00.