Opublikowano

Nowe kierunki studiów na Politechnice Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska to dziś największa techniczna szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Kształci na ponad 30 kierunkach w języku polskim i w języku angielskim na 6 wydziałach. W tym roku oferujemy

trzy zupełnie nowe kierunki studiów: sztuczna inteligencja i data science, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inteligentny przemysł. Już w czerwcu na Politechnice Częstochowskiej rozpoczyna się rekrutacja w systemie elektronicznym. Zachęcamy uczniów Państwa szkoły do zapoznania się z kierunkami studiów oraz z zasadami rekrutacji. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają u nas szczególne uprawnienia. Na pytania kandydatów czekają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Dla naszych studentów przygotowaliśmy rozbudowany system stypendialny. Bogata oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ daje możliwość nauki w wielu ośrodkach akademickich poza granicami Polski. Uczelnia nasza posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i 3 akademiki, bogatą ofertę imprez wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Nasz Informator o Studiach można również zobaczyć w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej 

www.pcz.pl/sites/default/files/pcz_informator_2021-22_www.pdf