Opublikowano

17 listopada br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej odbyło się spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrycznego, na którym podpisano umowę o współpracy między Politechniką Częstochowską i Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie oraz umowę o współpracy między Politechniką Częstochowską i Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego w Radomsku. Współpraca dotyczy objęcia patronatem wybranych klas wymienionych szkół. Uczniowie z klas objętych patronatem będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych na Wydziale Elektrycznym. Po podpisaniu umów uczestnicy spotkania zwiedzali wybrane laboratoria Wydziału Elektrycznego, w których prowadzone będą zajęcia dla klas objętych patronatem.