Opublikowano

Rocznica bitwy pod Ewiną.

 

W uroczystościach brali udział uczniowie klas umundurowanych:

Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie,

Zespołu Szkół w Częstochowie im Wisławy Szymborskiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Liceum Ogólnokształcące Mundurowe,

Przedstawiciele Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich.