Opublikowano

Technik Urządzeń Dźwigowych – promocja nowego kierunku kształcenia

 

12 marca odbyło się w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przy ul. Targowej 29 w Częstochowie spotkanie poświęcone promocji nowego kierunku kształcenia – technik urządzeń dźwigowych, który będzie realizowany w tej szkole od nowego roku szkolnego. Na spotkanie przybyli uczniowie klas trzecich częstochowskich gimnazjów, którzy deklarowali dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach technicznych.

Sylwetkę zawodową technika urządzeń dźwigowych przedstawił przyszłym adeptom tego zawodu Pan Wojciech Migalski, właściciel firmy REM -LIFT, zajmującej się montażem, konserwacją, modernizacją i serwisem wind na terenie Częstochowy i okolic. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w tym zawodzie to połączenie branży elektrycznej, mechanicznej oraz automatyki i informatyki.

 

 

W trakcie spotkania szkoła zawarła porozumienia o współpracy z Częstochowskimi Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Nadrzędnym celem tych porozumień jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków kształcenia poprzez realizację wybranych zajęć, praktyk zawodowych i wycieczek dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów tych spółdzielni.

Umowę podpisali: ze strony ZSME Dyrektor Tomasz Dobosz oraz kolejno: Pan Jan Lemański, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”; Pan Ryszard Szczuka, Prezes Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”; Pan Bogusław Puch, Prezes Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

W imieniu przedstawicieli spółdzielni głos zabrał Prezes Jan Lemański, który podziękował obecnej na spotkaniu Pani Magdalenie Dębskiej, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Częstochowie za umożliwienie wprowadzenia do oferty szkoły tak atrakcyjnego i potrzebnego kierunku kształcenia. Służby konserwatorskie spółdzielni mieszkaniowych w niedługim czasie będą potrzebowały wykwalifikowanych pracowników tak więc praca dla przyszłych absolwentów tego kierunku jest zapewniona. tym bardziej, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dyrektywami unijnymi jeszcze wiele wind w budynkach mieszkalnych musi być zmodernizowanych.

Następnie głos zabrał Pan Marek Krygier, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Częstochowie. W swojej wypowiedzi zawarł aspekty formalno – prawne dotyczące urządzeń dźwigowych oraz wyraził zadowolenie, że szkoła wprowadza ten oczekiwany w środowisku dozorowym zawód.

 

 

Z kolei Pan Norbert Sczygiol, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przedstawił możliwości kontynuacji edukacji na uczelni wyższej.

 

      

Dyrektor ZSME Tomasz Dobosz poinformował, że w każdej klasie utworzonej w nowym roku szkolnym będzie losowana wśród uczniów nagroda w postaci tabletu. Na zakończenie podziękował gimnazjalistom za udział w spotkaniu i zaprosił ich do zapoznania się z pokazem działania panelu sterowania windy przygotowanego przez firmę REM-LIFT.

Tomasz Dobosz