Opublikowano

Gratulujemy gimnazjalistom

4 kwietnia 2017 roku to dzień podsumowania konkursów dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych   im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego ceremonia została zainaugurowana przez Tomasza Dobosza – Dyrektora Szkoły, który powitał dostojnych gości. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, firmy TRW, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie oraz członkowie Klubu Byłej Kadry Kierowniczej Oświaty i Nauki przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest dbałość o wykształcenie młodego człowieka, dlatego w tym dniu została zawarta umowa o współpracy szkoły z firmą TRW. Strony porozumienia reprezentowali Tomasz Dobosz – Dyrektor ZSME i Krzysztof Szwedkowicz – Dyrektor TRW Polska. Instytucja ta wspierać będzie naszą placówkę w działaniach zmierzających do zapewnienia naszym uczniom jak najlepszych warunków kształcenia.

Propagowaniu kanonu zasad żołnierskich służyła już piąta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy i Sprawności Wojskowej „Stań w szranki z Pułaskim” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie skierowanego do gimnazjalistów.  W jego organizację zaangażowali się Tomasz Dobosz – dyrektor szkoły,  Anna Szydłowska, Piotr Lichota, Beata Orzeł, Maryla Gaik. Uroczystość była okazją do wręczenia dyplomów i nagród laureatom tego turnieju.

Uhonorowano również zwycięzców Powiatowego Konkursu Historycznego „Kazimierz Pułaski w walce o wolność i niepodległość” zainicjowanego przez  pana Dominika Wołyńca, Powiatowego Konkursu „Tajniki techniki elektrycznej” przygotowanego przez Panią Annę Andrzejewską oraz  Powiatowego Konkursu „Podróż moich marzeń – śladami słynnych matematyków” zorganizowanego przez Panie: Barbarę Markowską, Agnieszkę Sodułę i Małgorzatę Wypych.

Ostatnim punktem programu był bardzo ciekawy, niepozbawiony elementów humorystycznych, pełen historycznych ciekawostek talk-show prowadzony przez Pana Dominika Wołyńca. Emocji nie zabrakło.