Opublikowano

Wiwat Pułaski

Po raz kolejny delegacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z dyrektorem Tomaszem Doboszem na czele odwiedziła Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które zorganizowało Dzień Bohatera Dwojga Narodów w 239. rocznicę jego śmierci. Uroczystość otworzyła dyrektor muzeum Iwona Stefaniak. Przewodnią myślą przemowy pani dyrektor,
a także wypowiedzi dostojnych gości była walka o wolność i poświęcenie naszego patrona. Część patriotyczna odbyła się w jesiennej scenerii wareckiego parku według ceremoniału wojskowego z udziałem Orkiestry Wojskowej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
i asysty wojskowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic im.
ppłk. Jana Kowalewskiego. Uroczystość uświetniły liczne delegacje instytucji, organizacji
i szkół, które złożyły kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego. Wielką atrakcją była salwa armatnia oddana przez rekonstruktorów z Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie. Po części oficjalnej nasi uczniowie zwiedzili muzeum i wysłuchali ciekawych opowieści o patronie szkoły, Wizyta zakończyła się poczęstunkiem oraz obejrzeniem wystawy „Oto dni krwi i chwały: reduta Ordona i rakietnicy Królestwa Polskiego” przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Anna Szydłowska