Opublikowano

Bezpieczni(k)

W dniu 24 maja 2017 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Tutaj właśnie odbyło się Sympozjum Środowiskowe „Bezpieczni(k)” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przy udziale Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju promujące takie kierunki kształcenia jak technik urządzeń dźwigowych i kierowca mechanik.
Z tej okazji odwiedziło nas grono dostojnych gości, m.in. Magdalena Dębska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa, Piotr Grzybowski – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, Tadeusz Popielas – Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów, Marek Krygier – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą. W naszym przedsięwzięciu uczestniczyli również pasjonaci zabytkowych samochodowych z Automobilklubu Częstochowskiego, grupy San Escobar Customs i projektu Bagged A4, niezrzeszeni miłośnicy motoryzacji oraz gimnazjaliści. Zaproszeni goście poruszyli w swoich wystąpieniach niezwykle ważne i aktualne zagadnienia dotyczące potrzeb rynku pracy, a zwłaszcza branż, których specjaliści są najbardziej poszukiwani. Wszyscy prelegenci wskazywali na bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających kwalifikacje technika urządzeń dźwigowych i kierowcy mechanika.
Pan Tadeusz Popielas przybliżył szereg działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Producentów Dźwigów na rzecz branży dźwigowej, jej nowoczesne rozwiązania oraz podkreślił znaczenie tej dziedziny dla inwestycyjnego rozwoju gospodarki. Potwierdzeniem tych opinii było wystąpienie Pani Anny Mielczarek z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju odnoszące się do bieżącej sytuacji na częstochowskim rynku pracy oraz wykład Pana Marka Krygiera prezentującego zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń dźwigowych, a także przedstawienie działalności firmy HZ Transport Poland przez Pana Marcina Sojdę.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy wykazuje bardzo duże zaangażowanie w propagowaniu pożądanych kierunków i prowadzi, jako jedyna szkoła w Częstochowie, nabór do klas: technik urządzeń dźwigowych i kierowca mechanik. Nasza placówka podejmuje również współpracę z wieloma instytucjami i firmami, niezbędną dla kształcenia zawodowego. Dlatego niezwykle ważne jest zawarcie podczas uroczystości porozumienia między szkołą i Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów, które objęło patronatem uczniów klas kształcących w zawodzie technik urządzeń dźwigowych. Strony umowy reprezentowali Tomasz Dobosz – Dyrektor ZSME i Tadeusz Popielas – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia.
W promowaniu tego kierunku wspierał nas także Pan Wojciech Migalski – właściciel firmy REM-LIFT Częstochowa, za co został wyróżniony certyfikatem Honorowego Patrona Szkoły. Natomiast Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w podziękowaniu za pracę na rzecz wyszkolenia kompetentnych pracowników uhonorowany został przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju tytułem „Invest in Częstochowa”, czego wyrazem było wręczenie Dyrektorowi Szkoły symbolicznego kasku.
Wiele emocji wzbudził quiz wiedzy motoryzacyjnej dla gimnazjalistów. Nagrody dla sześciu zwycięzców konkursu oraz poczęstunek dla uczestników przedsięwzięcia ufundował Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju.
Największą atrakcją okazała się wystawa zabytkowych pojazdów dumnie prezentowanych przez właścicieli. Można było tutaj zobaczyć bardzo cenne stare samochody takie jak: Austin 7 Tourer z 1933 roku; Mercedes Benz z 1952 roku, pierwszy powojenny Diesel należący do 1982 roku do Ambasady Austriackiej; Mercedes Benz z 1962 roku, zachowany przez 55 lat w stanie oryginalnym, mający uczestniczyć w przyszłym roku w rajdzie Pekin – Paryż czy Pontiac Ventura z 1966 roku. Zainteresowaniem cieszyły się też nieco nowsze pojazdy: oryginalny, bezwypadkowy Fiat z 1978 roku, Suzuki z początku lat 80, Volkswagen i Skoda Octavia z lat 90 oraz Audi z 2005 roku.
Sympozjum zakończyło się wspólnym poczęstunkiem wszystkich uczestników, będącym okazją do wymiany na gorąco uwag i dyskusji związanych z ofertą szkolnictwa zawodowego.
Anna Szydłowska