Zawodowa współpraca 2

Ogłoszenie_o_naborze nauczyciele
Regulamin_rekrutacja_nauczyciele
zal_1_formy wsparcia_nauczyciele
zal_2_katalog_kryteriów_nauczyciele
zal_5_formularz_zgłoszeniowy_nauczyciele_ZSME
zal_7_oświadczenie_uczestnik_projektu_nauczyciele
zal_8_rekomendacja_dyrekcji
zal_10_deklaracja_uczestnictwa_nauczyciele
zal_13_rezygnacja_nauczyciele
zal_9_ankieta_motywacyjna_nauczyciele
zal_14_rezygnacja_forma wsparcia_nauczyciele
Ogłoszenie_o_naborze uczniowie
Regulamin_Rekrutacja_Uczniowie_ZW2
zal_1_formy wsparcia_uczniowie
zal_2_katalog_kryteriów
zal_5_formularz_zgłoszeniowy_uczniowie_ZSME
zal_7_oświadczenie_uczestnik_projektu
zal_8_rekomendacja_wychowawcy
zal_9_ankieta_motywacyjna
zal_10_deklaracja_uczestnictwa
zal_13_rezygnacja_z udziału w projekcie
zal_14_rezygnacja_forma wsparcia