Technik energetyk

Technik energetyk NOWOŚĆ

 

Czym zajmuje się technik energetyk?

Technik energetyk montuje i obsługuje maszyny i urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, nadzoruje procesy wytwarzania energii w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz eksploatację maszyn i urządzeń do przepływu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Technik energetyk znalazł się na liście zawodów, dla których prognozowane jest zapotrzebowanie na krajowym oraz wojewódzkim rynku pracy.

Dlaczego nasza szkoła?

 • Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.

 • Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.

 • Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych.

 • W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:
  – ERASMUS +
  – POWER
  – ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2
  – LEKCJA: ENTER
  – CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • Ikoned Sp. z o.o. Instalacje elektryczne, Myszków
 • ELEKON Marek Pacud, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Copper”, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ELEKTRON”, Częstochowa
 • Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp. J., Częstochowa
 • FORTUM Częstochowa S.A.

Czego będziesz się uczył?

Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie dwóch kwalifikacji:
• ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
• ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Będziesz przygotowany do:
• montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
• wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
• wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej.

Okres nauki: 5 lat

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Technik energetyk

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

Energetyk może być doradcą w firmie consultingowej, pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w firmach produkujących i wdrażających nowe systemy.

Poniżej film prezentujący zawód technik energetyk: