Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczniemy 2 września mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie o godzinie 9.00. Spotkanie młodzieży z dyrekcją i nauczycielami w budynku szkoły (sala gimnastyczna) o godzinie 10.00.

Komunikat z dnia 23.08.2019r. w sprawie badań lekarskich kierowców.

Komunikat z dnia 23.08.2019r. w sprawie badań lekarskich kierowców.

Informacja dotyczy uczniów/kandydatów w zawodzie kierowca mechanik. Badania lekarskie należy zrealizować we wtorek 27 sierpnia 2019r. w przychodni Al. Wolności 46, 20-217 Częstochowa (tam, gdzie wykonywano badania psychologiczne), w godzinach: 8.30 – 10.00 lub 15.00 – 16.00. Osoby, które noszą okulary muszą być o godz. 8.30 ze względu na badanie okulistyczne, wykonywane tylko w godzinachWięcej oKomunikat z dnia 23.08.2019r. w sprawie badań lekarskich kierowców.[…]

Komunikat z dnia 21.08.2019 w sprawie badań lekarskich kierowców

Komunikat z dnia 21.08.2019 w sprawie badań lekarskich kierowców

Informacja dotyczy tylko uczniów/kandydatów w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych,

elektromechanik pojazdów samochodowych.

Badania lekarskie odbędą się w piątek 23 sierpnia 2019r.
w placówce: Nasza Przychodnia, Al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa, od godziny 11.00 w Holu Medycyny Pracy stanowisko 5 lub 7. Czytaj więcej O tej wersjiKomunikat z dnia 21.08.2019 w sprawie badań lekarskich kierowców

Komunikat o badaniach

Komunikat o badaniach

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od szkoły, badania lekarskie uczniów z zakresu badań kierowców oraz badania psychologiczne zostały zawieszone. Dnia 8 sierpnia 2019 r. od godz. 8.00 w szkole będą realizowane tylko obowiązkowe badania ogólnolekarskie uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik.

Zwycięski finał II etapu Olimpiady Elektrycznej „TAURONIADA”

Zwycięski finał II etapu Olimpiady Elektrycznej „TAURONIADA”


Dnia13 czerwca 2019 r. w Elektrociepłowni ZW Katowice odbył się drugi etap „TAURONIADY” czyli Olimpiady Elektrycznej, będącej organizowanym po raz pierwszy przez TAURON Polska Energia S.A. konkursem w ramach realizowanego programu pilotażowego w projekcie POWER. W tym projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 2 En w zawodzie technik elektryk, którzy w okresie od 5 marca do 11 czerwca realizowali zajęcia praktyczne w firmie TAURON Dystrybucja S.A. w Częstochowie. Czytaj więcej O tej wersjiZwycięski finał II etapu Olimpiady Elektrycznej „TAURONIADA”

Jedziemy do Hiszpanii!!! Projekt Erasmus+ w NASZEJ SZKOLE!!!

Jedziemy do Hiszpanii!!! Projekt Erasmus+ w NASZEJ SZKOLE!!!

Projekt ZSME pt. „Zdobywamy doświadczenie- europejskie praktyki ZSME”, którego celem jest przede wszystkim kształtowanie kompetencji zawodowych i językowych, ale również kompetencji kulturowych i społecznych uczniów „Pułaskiego”, został wysoko oceniony przez zespół Agencji Narodowej, co skutkowało przyznaniem dofinansowania naszego projektu. Wszystkie działania projektowe służą realizacji najważniejszego celu, a mianowicie odbycie trzytygodniowego stażu zawodowego przez uczniów technikum i branżowej szkoły zawodowej I stopnia w zagranicznym przedsiębiorstwie. Czytaj więcej O tej wersjiJedziemy do Hiszpanii!!! Projekt Erasmus+ w NASZEJ SZKOLE!!!