Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

List intencyjny.

List intencyjny.

3 czerwca 2014 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie a Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.   Treść porozumienia.