Opublikowano

Komunikat z dnia 21.08.2019 w sprawie badań lekarskich kierowców

Informacja dotyczy tylko uczniów/kandydatów w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych,

elektromechanik pojazdów samochodowych.

Badania lekarskie odbędą się w piątek 23 sierpnia 2019r.
w placówce: Nasza Przychodnia, Al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa, od godziny 11.00 w Holu Medycyny Pracy stanowisko 5 lub 7.

Uczeń może na badania zgłosić się sam, jeżeli dostarczył wcześniej do szkoły „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” lub będzie je miał ze sobą wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna (druk oświadczenia można pobrać ze strony szkoły w zakładce rekrutacja). W innym przypadku powinien być z rodzicem lub prawnym opiekunem.

Przypominam uczniom, że muszą mieć przy sobie dokument z numerem PESEL oraz być co najmniej 2 godziny po jedzeniu. Nie wolno przed badaniem pić słodzonych napojów i jeść słodyczy.

Uczniowie w zawodzie kierowca mechanik proszeni są o śledzenie dalszych komunikatów, ponieważ sprawa ich badań jest jeszcze w toku.