Opublikowano

Dzień Łamańców Językowych

13 listopada 2023 roku obchodziliśmy w szkole Dzień Łamańców Językowych. Wydarzenie to było okazją do zabawy i śmiechu, sprawdzenia umiejętności językowych oraz uczenia się poprawnej wymowy i dobrej dykcji. W klasach I technikum przeprowadzone zostały  zajęcia poświęcone łamańcom językowym, podczas których wyjaśniono ich pojęcie i funkcje, wyświetlono nagrania prezentujące lektorów wypowiadających trudne teksty oraz przedstawiono przykłady polskich, angielskich, niemieckich, czeskich, słowackich i włoskich łamańców językowych. Każdy uczeń losował także  trudne do wypowiedzenia zdanie i po krótkim ćwiczeniu prezentował  jego poprawną wymowę. Na zakończenie zajęć uczniowie rysowali i objaśniali ilustracje do wylosowanych tekstów. Z okazji Dnia Łamańców Językowych przygotowano również tablicę z materiałami dotyczącymi łamańców językowych, z którymi młodzież  przez tydzień  mogła zapoznawać się w bibliotece. W pozostałych klasach w następnych dniach tygodnia początek lekcji języka polskiego poświęcono krótkiej informacji o łamańcach językowych oraz przeprowadzono ćwiczenie polegające na  wypowiadaniu przez uczniów podczas sprawdzania obecności zamiast słowa „jestem”, jakiegoś trudnego zdania, np. „Poczmistrz z Tczewa”.

 

                                                                                                 Anna Szydłowska