Opublikowano

Dzień Edukacji Narodowej, podsumowanie współpracy z firmą TAURON i ślubowanie pierwszoklasistów

W tym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej był wyjątkowy. Święto rozpoczęło się aktem zawierzenia w Archikatedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny, po czym złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły Kazimierza Pułaskiego. Już w szkole w pierwszej części uroczystości po życzeniach złożonych przez uczniów gronu pedagogicznemu dyrektor wręczył dyplomy nauczycielom uhonorowanym Nagrodą Dyrektora, a następnie najpopularniejsi pedagodzy zostali nagrodzeni „Kazikami 2023” wyłonionymi w głosowaniu przez uczniów. Ciekawym punktem programu był film ze śmiesznymi scenkami szkolnymi nakręcony przez uczniów. Dzień ten stał się także okazją do podsumowania współpracy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych z firmą TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie – liderem w branży elektrycznej – która wspiera nas od wielu lat w działaniach zmierzających do osiągnięcia wysokich wyników nauczania w zakresie kształcenia zawodowego. W tym dniu nastąpiło uroczyste, kolejne już przekazanie przez firmę TAURON sprzętu do wyposażenia pracowni elektrycznej. Z kolei  uczniowie klas pierwszych, w obecności rodziców, grona pedagogicznego i dostojnych gości, złożyli przyrzeczenie wierności wartościom moralnym i patriotycznym na sztandar szkoły, a przedstawiciel Samorządu Szkolnego przekazał pierwszoklasistom symboliczną tarczę na znak przyjęcia ich  do społeczności szkolnej. Części oficjalnej uroczystości ślubowania jak zawsze towarzyszyły echa hymnu narodowego i „Roty” oraz ciepłe słowa dyrektora, przewodniczącej Rady Rodziców i przedstawiciela Samorządu Szkolnego. Uczniowie klas starszych  wraz z panem Dominikiem Wołyńcem wystąpili w inscenizacji poświęconej patronowi szkoły. Humor i niekonwencjonalny pomysł ukazania Kazimierza Pułaskiego zaskoczył publiczność. Zgodnie z tradycją spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem uczniów, rodziców, gości i nauczycieli.