Opublikowano

 W dniu 6 listopada 2023 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, odbył się pierwszy stopień Olimpiady Wiedzy
o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną EDUELEKTRA, mającą siedzibę w Bydgoszczy. W etapie szkolnym wzięło udział 13 uczniów z klas: III En, IV En, V Enp z kierunku Technik elektryk. Wyniki zawodów I stopnia Olimpiady oraz szczegółowe zasady organizacji zawodów II stopnia zostaną ogłoszone ok. 18 grudnia na stronie internetowej Fundacji.