Opublikowano

Dnia 23.10.2023 w ZSME odbył się I etap Olimpiady  Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”. 9 uczniów z klas: VEnp, IVEN i IIIEn zmagało się z zagadnieniami związanymi z elektrotechniką, energetyką i elektroniką. Finaliści oraz laureaci olimpiady znajdą się na oficjalnej ministerialnej liście osób zwolnionych z przystępowania do zawodowych egzaminów pisemnych. Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a ponadto otrzymują oni preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych uczelniach wyższych. Wyniki za 6 tygodni. Życzymy naszym uczniom powodzenia.