Opublikowano
Akcja „Dopalamy się zdrowo” w „Kampanii Białych Serc” to inicjatywa skupiająca się na promowaniu zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi.
Młodzież ZSME również zaangażowała się w tę kampanię, zachęcając do podejmowania zdrowych wyborów życiowych i unikania używek.
W ramach akcji w dniu 17 października uczniowie z klas 2En i 4En wyruszyli na częstochowskie ulice, by rozdawać jabłka promując zdrowy styl życia i zwiększając świadomość na temat negatywnych skutków używania dopalaczy.