Technik urządzeń dźwigowych

Czym zajmuje się technik urządzeń dźwigowych?

Technik urządzeń dźwigowych przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój gospodarki związanej z tą branżą, a wraz z nim zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Technik urządzeń dźwigowych to nowoczesny kierunek nauczania z perspektywami na przyszłość.

Dlaczego nasza szkoła?

Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.

 • Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.
 • Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych.
 • W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:
  – ERASMUS +
  – POWER
  – ZAWODOWA WSPÓŁPRACA2
  – LEKCJA: ENTER
  – CENTRUM MISTRZOSTWA  INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • Ikoned Sp. z o.o. Instalacje elektryczne, Myszków
 • ELEKON Marek Pacud, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Copper”, Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ELEKTRON”, Częstochowa
 • Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp. J., Częstochowa
 • FORTUM Częstochowa S.A

Czego będziesz się uczył?

Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie dwóch kwalifikacji:
• ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych
• ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

Będziesz przygotowany do:
• montowania urządzeń dźwigowych,
• oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych,
• wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych,
• dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych.

Okres nauki: 5 lat

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Technik urządzeń dźwigowych

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze usług z zakresu przeglądów, napraw, konserwacji i modernizacji urządzeń dźwigowych. Po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia i zdobycia uprawnień absolwenci mogą także pracować jako operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowych, montażyści urządzeń dźwigowych, inspektorzy dozoru technicznego czy nauczyciele zawodu.

Poniżej film prezentujący zawód technik urządzeń dźwigowych: