Ślusarz

Ślusarz – NOWOŚĆ

Czym zajmuje się ślusarz?

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i ma-szynowym. Praca ślusarza polega na wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Ślusarz wytwarza, montuje i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Dlaczego nasza szkoła?

Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.

 • Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.
 • Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych.
 • W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:
  – ERASMUS +
  – POWER
  – ZAWODOWA WSPÓŁPRACA2
  – LEKCJA: ENTER
  – CENTRUM MISTRZOSTWA  INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:

• CNC WIECZOREK, Częstochowa

 

Czego będziesz się uczył?

Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie kwalifikacji:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Będziesz przygotowany do:
• wykonywania prac ślusarskich z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
• wytwarzania, naprawiania i zabezpieczania elementów maszyn i urządzeń,
• sporządzania dokumentacji technicznej,
• stosowania prawa i przestrzegania zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki,
• udzielania pierwszej pomocy,
• posługiwania się językiem obcym.

Okres nauki: 3 lata

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

Po ukończeniu szkoły będziesz miał do wyboru kilka ciekawych możliwości zatrudnienia:
• na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń,
• w zakładach produkcyjnych jako monter i konserwator elementów maszyn i urządzeń.

Poniżej film prezentujący zawód ślusarz: