Opublikowano

Wizyta dyrektora ZSME w Warce.

Na zaproszenie Starosty Grójeckiego Mariana Górskiego oraz Dyrektora Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w dniu 16 maja 2014 r. Dyrektor ZSME Tomasz Dobosz uczestniczył w uroczystości otwarcia muzeum po jego rewitalizacji.

Gościem honorowym uroczystości był Ambasador USA w Polsce Stephen Mull.

 

Przemówienie Ambasadora USA w Polsce.

 

 

Dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Powiatu Grójeckiego Dwór w Winiarach, w którym znajduje się Muzeum Patrona naszego Zespołu Szkół Kazimierza Pułaskiego odzyskał swoją świetność a zgromadzone w nim eksponaty poddane zostały konserwacji.