Opublikowano

Zwycięski finał II etapu Olimpiady Elektrycznej „TAURONIADA”


Dnia13 czerwca 2019 r. w Elektrociepłowni ZW Katowice odbył się drugi etap „TAURONIADY” czyli Olimpiady Elektrycznej, będącej organizowanym po raz pierwszy przez TAURON Polska Energia S.A. konkursem w ramach realizowanego programu pilotażowego w projekcie POWER. W tym projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 2 En w zawodzie technik elektryk, którzy w okresie od 5 marca do 11 czerwca realizowali zajęcia praktyczne w firmie TAURON Dystrybucja S.A. w Częstochowie.


Etap drugi poprzedzony był konkursem indywidualnym, polegającym na wypełnieniu testu wiedzy składającego się z 30 pytań zamkniętych. Zgodnie z Regulaminem do II etapu przeszły dwie 2-osobowe drużyny utworzone z uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik i byli to: Damian Grzyb, Mateusz Bekus, Kamil Korpyś i Adam Gabor. W finale wzięli oni udział w wieloetapowej rywalizacja 11 drużyn wyłonionych z pozostałych szkół uczestniczących w pilotażu, a mianowicie ze szkół w Katowicach, Opolu i Bieruniu. Celem rywalizacji było sprawdzenie i utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie trwania projektu, wykorzystanie w praktyce umiejętności z dziedziny elektrotechniki, budowy maszyn i urządzeń elektrycznych. Zespoły miały za zadanie rozwiązanie testu teoretycznego oraz wykonanie zadania praktycznego polegającego na montażu silnika elektrycznego. Ponad to tworzyły plakat propagujący zawód technika elektryka oraz pisały rozprawkę na temat właściwej komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo sprawdzano sprawność i umiejętność pracy zespołowej poprzez wykonywanie dwóch zadań na czas: zakładanie ubrania roboczego oraz rozwijanie i zwijanie węża strażackiego. Z radością informujemy, że 1 miejsce zdobyli nasi uczniowie Damian Grzyb i Mateusz Bekus, a Kamil Korpyś i Adam Gabor zdobyli miejsce trzecie. Zwycięzcy otrzymali bardzo cenne nagrody w postaci walizkowych zestawów markowych elektronarzędzi dla elektromonterów. Każdy z uczestników otrzymał dodatkowo wspaniałą piłkę do koszykówki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Ich sukces jest również sukcesem pracowników firmy TAUTON, którzy prowadzili zajęcia z uczniami, oraz nauczycieli ZSME, którzy od lat dbają o właściwy poziom edukacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów.

Jan Kopiec

Pełna nazwa projektu: „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.