Opublikowano

Zarządzanie organizacją społecznie odpowiedzialną

„Zarządzanie organizacją społecznie odpowiedzialną” pod takim hasłem odbyła się VIII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania w której startowali Radosław Nalberski, Jakub Kromołowski, Krzysztof Kucharczyk, Daniel Kościelecki i Mateusz Bekus. Organizatorem olimpiady jest Politechnika Częstochowska. W I etapie uczniowie musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań,  których wyniki poznamy 28 stycznia.