Opublikowano

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZBIÓRCE MIKOŁAJKOWEJ!

Dla Tych, co sami nie mogą                                                                       

porzuconych, chorych.

Dla promyka radości

wśród ogromu smutku…