Opublikowano

Zajęcia praktyczne w STANDO

Dnia 17 lutego 2020 r. w siedzibie firmy STANDO Logistics Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 1/104 w Częstochowie odbyły się pierwsze zajęcia praktyczne mające na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu branży transportowej. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy drugiej kierowca mechanik. Wykład i ćwiczenia przeprowadzone przez doświadczonego pracownika firmy Pana Kamila Kurzynogę dotyczyły harmonogramu czasu pracy kierowcy oraz planowania procesu transportowego. Te złożone zagadnienia zostały przez prelegenta przedstawione w bardzo interesujący i komunikatywny sposób. Były poparte wieloma ciekawymi przykładami z bogatego doświadczenia firmy. Wszyscy uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Zadawali pytania na interesujące ich kwestie. Na koniec został przeprowadzony quiz za pomocą aplikacji internetowej, który pozwolił sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę. W planach mamy kolejne spotkania, które w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy firmą i szkołą, mają pomóc w kształceniu przyszłych kierowców.