Opublikowano

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA LUB CZASOWEGO ZAWIESZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA LUB CZASOWEGO ZAWIESZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY – zasady oceniania ucznia w czasie nauczania zdalnego.

Zał. nr 1 do uchwały RP Nr 17 – Statut_Technikum

Zał. nr 2 do uchwały RP Nr 17 – Statut_BSI