Opublikowano

STYPENDIUM  SOCJALNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Uczniowie starający się o stypendium socjalne, mieszkający na terenie miasta Częstochowy

proszeni są o składanie wypełnionych  wniosków wraz z dokumentacją (druki do pobrania

w sekretariacie dyrektora szkoły) w terminie

do dnia 11 września br. do sekretariatu dyrektora szkoły pok.B-09.