Opublikowano

Ślubowanie klas pierwszych i drugich

W dniu 14 października 2021roku  uczniowie klas pierwszych i drugich,w obecności dyrekcji, nauczycieli i przedstawicieli rodziców, złożyliprzyrzeczenie wierności wartościom moralnym i patriotycznym na sztandar szkoły, a przewodniczący Samorządu Szkolnego – Krzysztof Kucharczyk – przekazał młodszym kolegom symboliczną tarczę na znak przyjęcia ich  do społeczności szkolnej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Archikatedrze
pod wezwaniem Świętej Rodziny, po czym złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły Kazimierza Pułaskiego.Po immatrykulacjiuczniowie wraz z panem Dominikiem Wołyńcem zaprezentowali inscenizację poświęconą patronowi szkoły. Humor
i niekonwencjonalny pomysł ukazania Kazimierza Pułaskiego zaskoczył publiczność. W tym roku ślubowanie młodzieży klas pierwszych i drugich stało się także okazją do świętowania Dnia Edukacji Narodowej. W tej części spotkania najpopularniejszych nauczycieli nagrodzono „Kazikami 2021” wyłonionymi przez uczniów, którzy mogli głosować na swoich ulubionych pedagogów w siedmiu kategoriach: „Nauczyciel na Szóstkę”, „Mistrz Humoru”, „Oaza Spokoju”, „Osobowość Roku”, „Stróż Porządku”, „Mistrz Elegancji” i „Bratnia Dusza”. Przyznano także dwa dodatkowe „Kaziki” w kategorii „Dyrektor roku” dla pani wicedyrektor Ewy Teperskiej i pana dyrektora Tomasza Dobosza. Z kolei dyrektor wręczył dyplomy nauczycielom uhonorowanym Nagrodą Dyrektora. Zgodnie z tradycją uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem uczniów i nauczycieli.