Opublikowano

PROJEKT „AKTYWNA TABLICA”

Projekt realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”

E – koordynator do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole – Ilona Cieślińska – Gąsior

Nauczycielski Zespół Samokształceniowy (wspiera dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK) w składzie: Maryla Gaik, Krzysztof Dobrakowski, Marta Bold

            W roku szkolnym 2021/2022 szkoła przystąpiła do projektu „Aktywna Tablica” w ramach Rządowego programu na lata 2020 -2024. Uzyskane dofinansowanie z środków ministerialnych i samorządowych  pozwoliło na zakup dwóch 65 calowych monitorów SMART.  Stanowią one obecnie wyposażenie pracowni języka angielskiego i pracowni fizyczno – informatycznej. Po zamontowaniu sprzętu, w dniu 29 września wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie w zakresie obsługi monitorów i ich wykorzystania  podczas prowadzenia zajęć  dydaktycznych z uczniami.  

Przed przystąpieniem do projektu 13 nauczycieli wzięło udział w projekcie  grantowym „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego „  w ramach projektu Lekcja: Enter.

Zaplanowano również dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem monitorów:

11.01.22. – informatyka

12.01.22. – język angielski