Opublikowano

Powiatowy Konkurs „Stań w szranki z Pułaskim”

Była to już ósma edycja Powiatowego Konkursu „Stań w szranki z Pułaskim” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. Tym razem konkurs miał nową formułę i został przeprowadzony w formie zdalnej. Składał się z części: teoretycznej – w formie testu z zakresu: wiedzy z fizyki i techniki ze szkoły podstawowej o prądzie i energii elektrycznej, pierwszej pomocy, edukacji prozdrowotnej – zdrowy styl życia – oraz praktycznej polegającej na obliczeniach wielkości elektrycznych na podstawie podanych wyników pomiarów z mierników, uzupełnieniu tabeli pomiarowo – obliczeniowej, napisaniu odpowiedzi na pytania związane z wynikami. Laureatami konkursu zostały drużyny z: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie – I miejsce i Szkoły Podstawowej nr 32 im. J. Dudy – Gracza w Częstochowie – II miejsce. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Informację o terminie i formie wręczenia dyplomów i nagród prześlemy do szkół pocztą elektroniczną