Opublikowano

„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ – ŚLADAMI SŁYNNYCH MATEMATYKÓW”

WYNIKI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ – ŚLADAMI SŁYNNYCH MATEMATYKÓW”

rok szkolny 2019/2020

I miejsce

Franciszek Barczyński – SP nr 13 w Częstochowie

II miejsce

Julia Kiepura – SP w Białej

III miejsce

Oskar Florczyk – SP Nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie

Informację o terminie wręczenia nagród przekażemy do szkół pocztą elektroniczną.